eDokument je softverski proizvod za upravljanje i pohranu poslovne dokumentacije kao što su računi, izvještaji, ponude, ugovori i slično. Ovaj softverski proizvod rješava problem čuvanja izvornih „papirnatih“ dokumenata i njihovog smještaja, omogućava brzi pristup dokumentima, praćenje njihovog statusa, te njihov pregled i ispis. Digitalni oblik dokumenata koji koristi eDokument omogućava njihovo korištenje u svim poslovnim elektroničkim transakcijama (slanje putem e-mail-a, objavu dokumenata na internetu i slično). eDokument je u potpunosti kompatibilan s eArhivom.


Osim instalacije programa ovo rješenje obuhvaća i postavljanje kompletnog eDokument sustava:


  • instalaciju skenera i pripadajućih upravljačkih programa na računalo
  • podešenje postavki za upravljanje korisničkim pravima u Windows okruženju (Active Directory)
  • softversko i/ili hardversko održavanje cjelokupnog sustava